Traktorové fekálne návesy

Popis

V ponuke máme cisterny o objemoch od 0,5 po 27m3 a všetky nádrže pracujú v tlaku do 0,05 MPa, čím sa stávajú tlakovými nádobami, ktoré nepodliehajú tlakovým skúškam ani revíziám. Nádrže môžu byť oceľové farbené, oceľové žiarovo zinkované alebo plastové (laminátové), objednať možno aj úpravu na vodu s atestom alebo hnojivá ako DAM či iné látky. Každý náves je vybavený dostatočne výkonným vákuokompresorom a môže byť doplnený o voliteľnú výbavu a príslušenstvo ako sú sacie a prečerpávacie ramená, rezacia hlava, miešanie, rôzne vývody a koncovky, ale aj celý rad aplikátorov močovky, výpalkov a hnojovice.

Kontaktujte nás