Predaj použitých strojov

Jednou zo základných zložiek komplexu našich služieb pre poľnohospodárov je aj predaj použitej poľnohospodárskej techniky. V areáli firmy je pre tento segment vyčlenený priestor kde vždy nájdete aktuálnu ponuku tzv. "second-hand" stojov. Nespornou výhodou je, že vo väčšine prípadov sa jedná o stroje našich zákazníkov z nášho portfólia a samozrejme fakt, že každý z týchto strojov prejde vstupnou prehliadkou a kontrolou funkčnosti.