Predaj náhradných dielov

Medzi produkty, ktoré sa nepriamo podieľajú na predaji strojov, patria náhradné diely. Systém a spôsob zásobovania predstavuje veľmi dôležitý faktor, pretože rozhodujúcou mierou ovplyvňuje priebeh servisného zásahu. Z tohto dôvodu zásobovanie náhradnými dielmi tvorilo v marketingovej stratégií spoločnosti EURIS PRO-AGRO vždy významnú úlohu. Pri analyzovaní uvedenej problematiky za posledné roky vyplynulo, že vývoj v tomto smere išiel veľmi rýchlo dopredu. Výsledkom tohto napredovania bolo najmä skvalitnenie procesu v podobe vyššej presnosti pri objednávaní súčiastok, ľahšej dostupnosti k databáze náhradných dielov a celkovom zrýchlení uvedených služieb. Sklad náhradných dielov na všetky stoje, ktoré spoločnosť predáva, sa nachádza v Rožňave. Zabezpečovanie doručenia náhradných dielov k zákazníkom po celom Slovensku sa realizuje prostredníctvom servisných technikov alebo doručovateľských spoločností.

 

Spoločnosť EURIS PRO-AGRO na základe stáleho monitorovania zabezpečuje dodávky náhradných dielov na sklad, čo umožňuje zaistiť potrebné zásoby. Na základe doterajších skúseností je možné povedať, že uvedený systém priniesol pozitívne výsledky, pretože podstatná časť opráv sa zrealizuje pred sezónou, čo jednoznačne prispieva k spokojnosti zákazníkov. Okrem náhradných dielov na predávané typy strojov, firma ponúka tiež bežný spotrebný materiál - klinové remene, filtre, oleje a mazivá. 

 

Primárnou filozofiou je predaj originálnych náhradných dielov.

 

predajna-1.jpg   predajna-3.jpg   predajna.jpg

 

nahradne-diely-1.jpg   nahradne-diely-2.jpg   nahradne-diely-3.jpg