Samonakladacie prepravníky

Popis

PORTO V15

Technológia zberu steblovitých plodín lisovaním veľkých balíkov sa vyznačuje celou radou známych predností. Efektívnosť tohto postupu je však viazanie na zvládnutie manipulácie s balíkmi, najmä na ich odstránenie z poľa. Samonakladacie prepravník SP-V3x5 ponúka najefektívnejšie riešenie nakladania a zvozu lisovanej slamy, sena a senáže, zhodnotíme výkon súpravy k jej investičným aj prevádzkovým nákladom a nárokom na obsluhu.

 

Výhody:

  • zber a nakladanie sa uskutočňuje vidlicou, ktorá prejde pod balík a balík sa jedinou operáciou uloží na ložnú plošinu. Štandardná vidlica je postavená pre balíky vo výške valca 1200 mm a je univerzálna pre priemer balíka
  • ložná plošina je vybavená hydraulickým ovládaným baranidlom, ktoré posúva naložené balíky smerom k zadnej časti
  • vyprázdňovanie prepravníka sa uskutočňuje zosunutím balíka z plošiny pomocou baranidla
  • ovládanie všetkých prevádzkových funkcií stroja sa uskutočňuje z kabíny traktora pomocou elektrohydraulického systému.

Viac informácií

 

PORTO K18

Samonakladacie prepravník Porto K18 ponúkajú najefektívnejšie riešenie nakladania a zvozu lisovanej slamy, zhodnotíme výkon súpravy k jej investičným aj prevádzkovým nákladom a nárokom na obsluhu.

 

Výhody:

  • priemerná doba nakládky 1 ks balíka (vrátane nájazdu) je 60 sekúnd
  • kvalitné dielenské spracovanie
  • bohato dimenzované kriticky namáhané súčasti
  • obsluha z kabíny traktora

Viac informácií

Technické parametre

 

 

 

Kontaktujte nás