Radličkový kyprič Finisher

Popis

Finisher je univerzálne náradie pre plytké i stredne hlboké spracovanie pôdy. Kombinácia pracovných orgánov a ich usporiadanie umožňujú efektívne využiť náradia pri prvom zbere úrody spracovaní pôdy, alebo v minimalizačných technológiách, kde sa predpokladá zvýšený podiel rastlinných zvyškov. Vysoká tuhosť pružných stĺpic a váha stroja umožňujú spracovávať pôdu do hĺbky 35 cm pri prvom prejazde v priemerných podmienkach.

 

Výhody:

  • robustné a kvalitne dielensky spracovaná konštrukcia rámu z oceľových profilov 120x120x8 mm.
  • jednoduchá údržba zaručená minimom mazacích miest a spoľahlivými komponenty od špičkových dodávateľov
  • jednoduché ovládanie / nastavenie stroja
  • maximálna priechodnosť materiálu vďaka usporiadaniu radlíc do 4 radov
  • dostatočne tuhé a úplne bezúdržbové pružné stĺpice S40 z profilu 40x40 mm so schopnosťou výkyvu v smere jazdy aj do boku
  • štandardne dodávaný DDL valec s perfektným drobiacim a utužovacím účinkom schopným práce vo všetkých podmienkach

Viac informácií

Kontaktujte nás