Radličkové kypriče

Popis

ATOS

Atos je univerzálnym strojom, ktorý možno použiť na predsejbovú prípravu i na pozberové spracovanie pôdy v minimalizačných technológiách. Pri montáži širokých radlíc s krídelkami možno pôdu spracovávať v hĺbke 5-20 cm. V prípade montáže samotných dlát možno dosiahnuť hĺbky 30 cm. Základné prevedenie typu Atos je tvorené pevným alebo hydraulicky skladaným rámom osadeným tromi radmi šípových radličiek, rovnacími perami a oporným a drobiacim valcom. Podľa pôdnych podmienok možno štandardne dodávaný prútový valec nahradiť aj za iné typy. Pracovná hĺbka sa mení v závislosti od typu radlice. Stroj možno osadiť dvojitým typom stĺpic s istením pomocou strižnej skrutky a dvojitým typom stĺpic s pružným istením. Pružná ochrana proti preťaženiu je doporučená predovšetkým do ťažších a kamenistých pôd.

Viac informácií

 

ATOS - NESENÝ

Nesený radličkový kyprič Atos je univerzálnym strojom s troma radmi radličiek s osovou roztečou 30cm. Radličky môžu byť istené strižne, pružnou stĺpicou alebo pružinou. Kyprič Atos je možné použiť na predsejbovú prípravu aj na pozberové spracovanie pôdy v minimalizačných technológiách. Pri montáži širokých radlíc s krídelkami je možné pôdu spracovávať v hĺbke 5-20 cm. V prípade montáže samotných dlát je možné dosiahnuť hĺbku až 30 cm. Nesené varianty kypriča Atos v záberoch od 3-4,4m je možné osadiť rôznymi opornými a drobiacimi valcami podľa konkrétnych pôdnych podmienok. Rovnacia sekcia za radličkami je v štandarde vybavená rovnacími perami. Alternatívou sú rovnacie disky so zlepšeným zapravovacím a drobiacim účinkom. Pracovná hĺbka stroja sa nastavuje pomocou oporného valca mechanicky alebo cez hydraulický okruh hydraulicky.

Viac informácií

 

ARRAS

Arras je stroj so zmenšeným rozstupom radlíc, ktorý je vhodný predovšetkým pre predsejbovú prípravu pôdy a najmä pre hlbšie prekyprenie a rozdrobenie hrubej brázdy do hĺbky 20 cm. Uplatnenie ale nájde aj v plytkej pozberovej podmietke.
Základné prevedenie typu Arras je tvorené pevným alebo hydraulicky skladaným rámom osadeným tromi radmi pracovných jednotiek s dlátovými radlicami. Za nimi je rovnacia lišta tvorená perami s priemerom 12 mm a oporný drobiaci valec. Podľa pôdnych podmienok možno štandardne dodávaný prútový valec nahradiť aj za iné typy.

Viac informácií

 

ARRAS NESENÝ

Nesený radličkový kyprič Arras je univerzálnym strojom s troma radmi radličiek s osivou roztečou 22,5 cm. Radličky sú pružne istené dvakrát vinutou stĺpicou profilu 35x35mm alebo do ťažších podmienok stĺpicou s profilom 40x40mm. Kyprič Arras je možné použiť na predsejbovú prípravu, hlbšie prekyprenie do 20cm aj na plytké pozberové spracovanie pôdy v minimalizačných technológiách. Nesené varianty kypriča Arras v záberoch od 3-5,6m je možné osadiť rôznymi opornými a drobiacimi valcami podľa konkrétnych pôdnych podmienok. Rovnacia sekcia za radličkami je v štandarde vybavená jednoradovým zavlačovačom s prútmi priemeru 12mm. Alternatívou je pružný smyk poprípade rovnacie perá. Pracovná hĺbka stroja sa nastavuje mechanicky pomocou oporného valca poprípade pomocou oporných kolies (ak sú súčasťou doplnkovej výbavy).

Viac informácií

 

Technické parametre

 

 

 

Kontaktujte nás