Prútové brány

Popis

Prútovej brány LANIO sú univerzálnym strojom použiteľným pre údržbu trávnych porastov i pre prácu na poli. Hlavnými pracovnými orgány sú prsty, ktoré sú rozostavené v 6 radoch a vo vzájomnej vzdialenosti 25 mm. Stroj možno osadiť prstami o sile 6 mm (pre ľahké pôdy), 7 mm (stredné ťažké pôdy) alebo 8 mm (ťažké pôdy alebo trávnaté porasty).
Pružné prsty pri práci na poli rozrušujú jeho povrch čím privádzajú vzduch ku koreňom a zároveň bráni úniku vody z pôdy prerušením kapilarity. Podstatnou funkciou je však likvidácia buriny, ktorý je z pôdy vytiahnutý na povrch, kde zasychá. Pri použití na lúkach a pastvinách potom prsty ďalej vyťahujú nežiaduce machy a podporujú odnožovania tráv. Stroj možno navyše osadiť sejaciou nadstavbou, vďaka ktorej možno zároveň porasty obnovovať alebo prihnojovať.

 

Výhody:

  • eliminácia machu
  • možnosť aplikácie hnojiva
  • likvidácia buriny
  • kultivácia TTP
  • vhodná technika pre ekofarmárov
  • ľahký stroj i pre menej výkonné traktory
  • možnosť výberu priemeru prútov 6,7 alebo 8 mm

Viac informácií

Kontaktujte nás