Podtlakové presné sejacie stroje ED

Popis

Pracovný záber 3 6 m, 4 12 výsevných jednotiek. Nesené sejacie stroje na presný výsev ED, ktoré možno využiť pri výseve do zoraného, do pozberových zvyškov aj pre bezorebný výsev, sa vyznačujú veľmi presným ukladaním osiva.

 

Výhody:

  • Spoľahlivé zahŕňaní osiva na všetkých typoch pôd vďaka rôznemu náradiu na zahrňovanie osiva.
  • Zadný alebo čelný zásobník pre optimálne rozloženie hmotnosti v prípade veľkého pracovného záberu.
  • Presný výsev v kombinácii s aplikáciou hnojiva, mechanický alebo elektrický pohon podľa vlastného výberu. 4 12 výsevných jednotiek s jednotkovým objemom zásobníka na zrno 60 l a centrálnym zásobníkom na hnojivo s objemom 900 až 2 000 l zaisťujú vysoký plošný výkon stroja.
  • Komfortné prispôsobenie výsevku a dávky hnojiva počas jazdy priamo z kabíny traktora.
  • Dávkovacie zariadenie na mikrogranulát Micro plus pre dávkovanie granulátu a mikrohnojiva.
  • Integrovaný plniaci šnek s hydraulickým pohonom pre plnenie hnojivá pre všetky typy.

Viac informácií

Kontaktujte nás