Navádzanie a riadenie

Popis

A S I S T O V A N É    N A V Á D Z A N I E

EZ-Pilot™

Systém EZ-Pilot™ otáča volantom s integrovaným pohonom elektromotora a možno ho použiť spoločne s monitormi XCN-750 alebo XCN-2050. Motor integrovaný do stĺpika riadenia poskytuje jasný prístup ku všetkým prístrojovým panelom a nezmenšuje priestor pre nohy v kabíne. Umožňuje tiež neobmedzené ručné riadenie, pokiaľ nie je aktivované asistované riadenie. Toto je ideálny balíček pre upgrade, ktorý poskytuje vysokú presnosť za dostupnú cenu.

 

EZ-Pilot™ PRO

EZ-Pilot Pro je systém riadenia so zhodnými vlastnosťami ako sú pri systéme EZ-Pilot, avšak s určením pre najnovšie monitory XCN 1050, prípadne XCN 750.

 

 

 

 

EZ-Pilot™ MotorDrive

EZ Pilot MotorDrive je rozšírený EZ Pilot Pro o rad funkcií, ako je vyššia presnosť riadenia pre všetky typy strojov či podpora spätného chodu a automatického otočenia umožňujúce ihneď nadviazať na ďalší riadok. Ide o systém riadenia poľnohospodárskych strojov využívajúce navigačný kontroler NAV-900, ktorý je súčasťou monitora XCN 1050 a elektromotora s vysokým krútiacim momentom pre montáž pod volantom pre otáčanie volantom zo systému EZ-Pilot. Toto sojenie umožňuje využiť všetky výhody systému riadenia bez nutnosti zásahu do hydraulického okruhu traktora so zachovaním možnosti prenosnosti medzi vozidlami.

 

 

A S I S T O V A N É   N A V Á D Z A N I E   C N H

 

EZ-Pilot Pro

Nový systém asistovaného riadenia EZ-Pilot CNH PRO, ktorý je určený výhradne len pre stroje značky CASE IH a STEYR, ktoré sú vybavené z výroby monitorom AFS/S-tech 700 (napr. Vestrum, Maxxum, Puma). V kombinácii s prijímačom NAV-900 a už spomínaným displejom AFS Pro 700 s dotykovou obrazovkou predstavuje EZ-Pilot PRO výkonný navigačný systém, ktorý vie pracovať aj s korekčným signálom RTK a vďaka tomu s presnosťou +/- 1,5 cm. Systém využíva elektromotor, ktorý otáča volantom, v ktorom je vhodne zaintegrovaný.

 

 

EZ-Pilot Pro MotorDrive

Ešte viac predností ponúka navigačný systém CNH EZ Pilot PRO MotorDrive (rozšírený EZ Pilot PRO), okrem vysokej presnosti aj spôsobilosti k činnostiam, je možné systém využívať už od rýchlosti 300 m/h (zeleninárske či sadovnícke práce). Toto automatické riadenie dokáže fungovať aj pri cúvaní - teda u traktorov v tlačnom nasadení. Systém EZ Pilot CNH MotorDrive si rozumie aj s novým systémom automatického otáčania Case IH AccuTurn Pro, ktorý otáčanie stroja na úvrati vykonáva za vodiča. AccuTurn/Pro sa aktivuje stlačením tlačidla na ovládacom monitore traktora.

 

 

A U T O M A T I C K É   N A V Á D Z A N I E

AccuGuide™

AccuGuide pre techniku CASE IH, či S-Guide pre traktory STEYR, je systém automatického navádzania plne prepojený s vaším traktorom alebo kombajnom priamo z výroby. Stroj môžete na tento systém navádzania z výroby pripraviť alebo môže byť plnohodnotne vybavený, priamo z továrne. Systém je zabudovaný do prevádzkového konceptu stroja. Displej AFS Pro 700 je ergonomicky integrovaný do lakťovej opierky. Všetky ponuky sú užívateľsky konfigurovateľné do lakťovej opierky. Všetky ponuky sú užívateľsky konfigurovateľné až na 6-tich prevádzkových obrazovkách zobrazujúcich mapy polí, nastavenie navádzania a tiež funkciu traktora a náradia.

AccuGuide / S-Guide poskytuje presnosť navádzania v riadku až 1,5 cm. Minimalizácia prejazdov a prekrývanie prinesie úspory na osive, hnojivách a chemikáliách, dokonca zlepšíte agronomický výkon presným umiestnením semien. V scenároch riadenej prevádzky môžete minimalizovať celkové zhutnenie poľa a ďalej zlepšiť agronomický  výkon.

 

AccuGuide™ Connet (AFS PRO 1200)

Ide o vylepšený systém automatického továrenského riadenia pod názvom AccuGuide™, ktorý je určený pre novú generáciu traktorov Magnum a Quadtrac AFS Connect. Oproti predchádzajúcemu riešeniu využíva najmodernejší dotykový monitor AFS PRO 1200, prijímač AFS Vector s integrovanou riadiacou jednotkou a s modulom PCM pre spracovanie a konektivitu všetekých dát o vozidle, mapových online prenosov a ďalšie.

 

 

Ď A L Š I E   R I E Š E N I E   A U T O M A T I C K É H O    N A V Á D Z A N I A

AUTOPILOT™

Autopilot™ je systém riadenia, ktorý je napojený priamo na obvod riadenia stroja cez hydraulický rozdeľovač. Riadiaca jednotka NAV III odovzdáva pokyny o trase pomocou navigácie. Týmto riešením možno dovybaviť ľubovoľnú značku a model stroja. Vďaka hydraulickému riadeniu stroja sa výrazne zvýši vaša efektivita počas práce na poli, siatie a zber úrody tým, že vám umožní presnejšiu a plynulejšiu jazdu.

Výhody: výrazné zníženie nákladov, prenosné riešenie, vyrovnanie terénu

Možné monitory: XCN-750, XCN-1050, XCN-2050

 

 
AUTOPILOT™ s CAN RIADENÍM

Automatické riadenie pre vozidlá všetkých poľnohospodárskych značiek s CAN prípravou (stroje po TMR a prípravou na hydraulické riadenie z továrne) predstavuje systém, ktorý sa pripojí priamo na CAN znernicu poľnohospodárskeho stroja s použitím GPS dát riadi stroj automaticky presne po požadovanej dráhe tvaru priamky, krivky, centrálneho pivota alebo ich kombinácií.

Výhody: jednoduchosť a počet komponentov, prenosné riešenie

Možné monitory: Trimble XCN 1050, anténou a navigačným kontrolerom NAV-900 v jednom

Kontaktujte nás