Lúčne valce

Popis

TERAN N

Nesená verzia valcov vynikajú svojou univerzálnosťou, funkčnosťou a jednoduchou manévrovateľnosťou. Vďaka krátkej konštrukcii je ťažisko stroja veľmi blízko závesu a je tak vhodný aj pre menej výkonné traktory či svahovité pozemky. Solídne dielenské spracovanie celého výrobku s využitím najkvalitnejších materiálov na exponovaných miestach - najmä hriadeľoch a závesoch, je garanciou vysokej životnosti tohto náradia.

Viac informácií

 

GOLEM

Lúčne valce sú nevyhnutným náradím pre údržbu trvalých trávnych porastov. Stroj vybavený ďalším príslušenstvom dokáže zabezpečiť všetky jarné agrotechnické operácie jedným prejazdom. Jednou z predností je i možnosť doťaženia valcov vodnou náplňou na hmotnosť 11 500 kg, teda na 2130 kg na 1 m záberu, čo zaručuje perfektný rovnací účinok, ktorý je často využívaný napr. pri náprave škôd po diviačej zvery. Firma SMS ponúka výrobok, ktorý vyniká jednoduchosťou, prevádzkovou spoľahlivosťou a nenáročnosťou na obsluhu i údržbu. Solídne dielenské spracovanie celého výrobku s využitím najkvalitnejších materiálov na exponovaných miestach je garanciou vysokej životnosti tohto náradia.
 
TITAN
Valce Titan multifunkčným profesionálnym náradím nezastupiteľným v agrotechnike na ornej pôde aj údržbe trvalých trávnych porastov. Vynikajú predovšetkým robustnosťou a tuhosťou rámu, ktorý je zhotovený zo zosilnených oceľových profilov a výpalkov z vysokopevnostnej ocele, osobitnú pozornosť si zaslúžia bohaté nadimenzovanie čapov krídel rámu. Ďalšou prednosťou je mimoriadne vysoká variabilita výbavy, ktorá umožňuje prispôsobiť stroj v maximálnej možnej miere agrotechnickým požiadavkám a pôdnym podmienkam. Práca so strojom je veľmi pohodlná, všetky funkcie možno ovládať z kabíny traktora od rozkladaní do pracovnej polohy, cez hydraulické vypínanie a zapínanie šmykové lišty po monitoring a ovládanie práce sejacie nadstavby.
 

Technické parametre

 

 

 

Kontaktujte nás