Hĺbkové kypriče

Popis

TALON

Hĺbkový kyprič Talon je stroj slúžiaci na rozrušenie, nadvihnutie a prevzdušnenie utuženej pôdy. Prevzdušnenie a rozrušenie utuženej pôdy je žiaduce u plodín s hlbším koreňovým systémom, napr repky. Šípový tvar základného rámu, na ktorom sú osadené pracovné orgány, zaisťuje plynulý chod aj v ťažkom teréne a umožňuje plynulú zmenu rozstupu stĺpikov. Stroj je schopný pracovať pri pracovnej hĺbke do 45cm a pracovné orgány - radlice- môžu byť istené strižnou skrutkou, či pri práci v náročnejších podmienkach hydropneumaticky. Stĺpice je možné osadiť rovnými stĺpicami poprípade stĺpicami zahnutými. Mieru agresivity radlíc je možné navyše ovplyvniť nastavením ich polohy v úchytoch alebo jemným doladením v závese traktora. Pracovná hĺbka stroja sa nastavuje pomocou oporných kolies mechanicky poprípade hydraulicky pre väčší užívateľský komfort. Drobiace vejárové valce sú veľmi obľúbeným príslušenstvom, zaisťujúce kvalitné rozdrobenie hrúd.

Viac informácií

 

TALON KOMBI

Hĺbkový kyprič Talon Kombi je stroj slúžiaci na rozrušenie, nadvihnutie a prevzdušnenie utuženej pôdy. Prevzdušnenie a rozrušenie utuženej pôdy je žiaduce u plodín s hlbším koreňovým systémom, napr repky. Tento stroj je navrhnutý pre agregáciu s ďalším náradím ako napríklad, rotačnými bránami, podmietačmi atď. To je umožnené vlastným trojbodovým závesom stroja a vďaka tomu je tak užívateľ schopný zaistiť niekoľko operácií jedným prejazdom. Základný rám so stĺpicami v jednom rade na ktorom sú osadené pracovné orgány umožňuje plynulú zmenu rozstupu stĺpikov. Stroj je schopný pracovať pri pracovnej hĺbke do 45cm a pracovné orgány - radlice- sú istené strižnou skrutkou. Stĺpice je možné osadiť rovnými stĺpicami poprípade stĺpicami zahnutými. Mieru agresivity radlíc je možné navyše ovplyvniť nastavením ich polohy v úchytoch alebo jemným doladením v závese traktora. Prídavné ramená trojbodového závesu na agregáciu ďalšieho náradia môžu byť ovládané mechanicky či hydraulicky z pohodlia kabíny traktora. Stroj je možné osadiť rôznymi typmi ramien (rôzne kategórie závesu).

Viac informácií

Kontaktujte nás