Antény a prijímače

Popis

AFS 372

Anténa AFS 372 je prijímač signálu GPS/GLONASS schopný širokého rozsahu úrovne prenosnosti. Prijímač AFS 372 je možné objednať a dodať spoločne s traktorom alebo kombajnom už z výrobného závodu. AFS 372 môžete využívať WAAS a RangePoint RTX. Korekčné signály Omnistar, CENTERPOINT RTX, CENTERPOINT VRS a RTK možno použiť s ďalšími úrovňami aktivácie.

 

 

 

AG15

GPS anténa AG 15 prijíma GPS frekvenciu L1. Pri použití so systémom EZ-Guide 250 poskytuje presnosť navádzania medzi dvoma jazdami +/- 25 cm (pri príjme korekčného signálu EGNOS).

 

 

 

 

GNSS AFS VectorPro

Nový prijímač GNSS AFS VectorPro poskytuje spoľahlivé konzistentné informácie o polohe a kurze s kompenzáciou terénu pre použitie systému AutoGuidance & Precision Farming. Integrovaná inerciálna meracia jednotka (IMU) a pokročilá technológia GNSS poskytujú stabilný výkon, a to aj v náročných prevádzkových podmienkach, napríklad v blízkosti stromových línií, kde môže byť často zatienená satelitná viditeľnosť. Tradičné sady funkcií, ako sú upgradovateľné úrovne presnosti, sú zachované a nové sady funkcií, ako je Auto Position Link (schopnosť 2 pripojených prijímačov poznať relatívnu polohu a smerovanie s vysokou mierou presnosti), umožňujú vývoj nových budúcich produktov precízneho poľnohospodárstva. Tento prijímač umožňuje príjem zo satelitov: GPS, GLONASS, Galileo a Beidou.

 

 

 

NAV 500

Navigačný kontrolér NAV-500 predstavuje vstupnú úroveň antény kompatibilnú s monitormi XCN-750 a XCN-1050. Anténa má príjem z piatich GNSS systémov: GPS, GLONASS, Beida, QZSS a Galileo a zaručuje tak maximálnu presnosť. Túto anténu možno využiť pre manuálne navádzanie v kombinácii s monitormi alebo aj pre systémy asistovaného riadenia EZ-Steer a EZ-Pilot Pro.

 

 

 

 

NAV 900

Navigačná jednotka NAV-900 je pokrokovým prijímačom určeným pre príjem signálu zo systému GNSS. Táto jednotka je skonštruovaná pre maximálnu dobu prevádzky a ponúka širokú škálu možností presnosti od základnej po vysokú presnosť. Anténa NAV-900 je navrhnutá pre montáž na strechu väčšiny poľnohospodárskych vozidiel. Nav-900 je vybavená výkonnou GNSS anténou v kombinácii s riadiacou jednotkou NAV III určenou pre ovládanie autopilota™ v jednom komplete. Multi-konštalačný prijímač GNSS používa viac satelitných signálov (napr. L1, L2, L5) z každého satelitného systému a vďaka dodatočným satelitným signálom poskytuje tento prijímač rýchlejšie konvergenčné časy RTX a výkon pri prirodzených prekážkach, ako sú stromy. NAV-900 je tiež schopná prijímať korekčné signály RTK VRS, Centerpoint® RTX, RangePoint® RTX a xFill® z družíc Centerpoint RTX, ktoré sú vysielané v pásme mobilnej satelitnej služby (MSS).

 

 

 

Prijímač VectorPro

Prijímač signálu AFS VectorPro predstavuje kompletne prepracovaný prijímač s novou architektúrou zaručujúcou maximálnu ročnú opakovateľnú presnosť. AFS VectorPro zjednošuje možnosti korekcie navádzania od základnej (WAAS a AFS 1) po strednú (AFS 2) až po vysokú AFS RTK úroveň presnosti.

 

 

 

Kontaktujte nás