Rozmetávadlo maštaľného hnoja ORION

Rozmetávadlo maštaľného hnoja SIP ORION 80 ALP