Zabezpečenie servisu

 

        Servisná činnosť predstavuje v procese predaja poľnohospodárskej techniky veľmi dôležitú úlohu, pretože rozhodujúcou mierou podporuje predaj. Kvalita zabezpečenia tejto činnosti je závislá na mnohých činiteľoch, ale vo väčšine prípadov je úmerná kvalite ponúkaných strojov.

 

        V úvode je potrebné spomenúť, že spoľahlivého servisného zázemie, ktoré predstavuje servisné stredisko v Rožňave, bolo budované niekoľko rokov. Vzhľadom na konštrukčné riešenie strojov a počty predaných strojov sa uvedený systém neustále zlepšuje, v snahe o dosiahnutie čo najlepšieho zabezpečenia prevádzkovej spoľahlivosti strojov. Pre dosiahnutie dobre fungujúceho servisu sú veľmi dôležité - dobre vyškolená obsluha, priestorové možnosti a technické vybavenie. Preto sa zázemie tejto činnosti opiera o servisnú a diagnostickú techniku, servisné priestory.. Z tohto dôvodu sa servisní pracovníci pravidelne zúčastňujú na školeniach, kde sú pod vedením skúsených inštruktorov informovaní o každej novinke v konštrukcii, diagnostikovaní a opravách strojov.

 

        V systéme servisnej činnosti zaujímajú dôležité miesto servisné vozidlá a ich výbava. Každé servisné vozidlo firmy EURIS PRO-AGRO je vybavené tak, aby servisný pracovník mohol priamo na mieste presne identifikovať, lokalizovať a odstrániť poruchu, diagnostikovať stav sústavy, alebo nastaviť niektorý z mechanizmov stroja. Aby predávané stroje spoľahlivo slúžili svojím majiteľom počas celej doby životnosti, je nevyhnutná permanentná starostlivosť, ktorá spočíva v dômyselne prepracovanom záručnom a pozáručnom servise. Spoločnosť EURIS PRO-AGRO prakticky realizuje túto myšlienku, pričom sa nezameriava len na stroje, ale aj na obsluhu.

 

        Spoločnosť EURIS PRO-AGRO každoročne v mimosezónnom čase organizuje pre užívateľov špecializované kurzy, ktoré sú zamerané na praktické otázky využívania a prevádzkovania konkrétnych strojov. Vyžaduje si to technické vybavenie strojov, ktoré prostredníctvom obsluhy rozhoduje o tom, do akej miery budú využité prednosti a parametre zakúpeného stroja. Kým v minulosti sa vzťah medzi obchodníkom a zákazníkom skončil kúpou stroja, v dnešnej dobe vzťah medzi výrobcom stroja, predajcom a zákazníkom nadobúda novú dimenziu, ktorej sa oficiálne hovorí zázemie, alebo pridaná hodnota, na ktorú by žiaden zákazník pri rokovaniach ohľadom kúpy stroja nemal zabúdať. Z vyššie uvedeného vyplýva, že zámery a ciele firmy EURIS PRO-AGRO súvisiace so zabezpečovaním servisnej starostlivosti majú jasné smerovanie, z ktorého je cítiť istotu, korektnosť a zodpovednosť.

 

Vyžiadanie CP
Sťahovanie katalógov

Novinky

Nová  PUMA X

PUMA X zahŕňa modely 140, 150 a 165 X. Tieto traktory sú zákazníkom dostupné vo výkonovom rozmedzí 140 až 165 koní menovitého výkonu.

 

NOVINKA MAXXUM

ACTIVE DRIVE

Vychutnajte si radosť z jazdy s novým modelom MAXXUM s novou osemstupňovou prevodovkou ActiveDrive 8

 

SERVISNÁ POHOTOVOSŤ

CASE IH